2016-08-18

Lättläst

Av allt det som kommer att hända i höst gläder jag mig speciellt åt en sak: två av mina böcker kommer att utkomma i lättläst bearbetning. Maresi utkommer på Lärum (på svenska) och Helsingin alla (den finska utgåvan av Underfors) utkommer på Opike på finska. Jag har fått läsa båda bearbetningarna och är verkligen imponerad av hur bearbetarna lyckats förenkla och förtydliga texten utan att förlora textens själ och egenart. Maresi finns redan som fysisk bok och jag väntar otåligt på att få mitt ex i posten. Jag har alltså läst Jolin Slottes vackra bearbetning, men inte sett Jenny Wiiks illustrationer, och jag är så nyfiken på dem att jag nästan spricker!

Det känns så fint att veta att också de som har svårt att läsa längre, svårare texter han få ta del av mina böcker. Och att de som t.ex. har ett annat modersmål men som håller på att lära sig svenska eller finska kan öva sig genom Maresi och Helsingin alla. Litteratur skall vara tillgänglig för alla, och lättlästa bearbetningar (och originalverk, såklart!) är en viktigt del av detta.

2 kommentarer: