2015-08-21

En övning i tålamod

Skrivande är nog en extrem övning i tålamod. Jag har nu jobbat med genomläsning av manus i flera dagar och är ändå bara på sid 75 av 178. Det går alltså framåt men fort går det inte. Och detta är bara läsning och antecknande; sedan skall jag ju göra alla ändringarna också. Men det är så det är. Jag får bara andas djupt och göra lite yoga om jag börjar stressa.

Däremot tror jag att jag kommer att bryta min rutin av att först läsa hela manuset och sedan göra ändringarna. Just nu känns det som om det vore bra att fixa en del av rättelserna på de första 75 sidorna genast, medan jag har dem i färskt minne. Så jag tror det blir vad jag gör idag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar