2014-12-28

Livräddning

Hittade det här citatet idag och kände att ja. Just så. Och nästa år skall jag fortsätta rädda mitt liv.


“I read the way a person might swim, to save his or her life. I wrote that way too.” ~ Mary Oliver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar