2014-11-28

Översättningar

Idag läser jag den engelska provöversättningen av Maresi och har nöjet att berätta att min agentur nu sålt rättigheterna till Rumänien! Så Maresi finns snart i Finland, Sverige, Danmark och Rumänien. Första gången en av mina böcker översätts till ett språk jag inte kan läsa!

6 kommentarer: