2014-04-26

Hur man skriver som en skata

Detta är skat-fasen. Samla, plocka, picka, stjäla. Ord, tonfall, öden, bilder. Gömma inuti mig, på datorn, i anteckningsboken. Shiny shiny things. All mine.
Sen skall jag ruva. Och till slut förhoppningsvis kläcka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar