2013-11-13

(Schh)

(Jag är egentligen inte alls här, men AAAARGH var har jag anteckningarna till den där prequel-idén?? Jag hittar inte dem någonstans och dit har snart halva dagen gått... Och jag har skrivit tre olika kolumnförslag och kan inte bestämma mig för vilket jag skall jobba vidare med. Och aldrig har en redigeringsprocess varit så här långsam och mödosam förut.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar