2013-11-08

Sanningens timme

Feedbacken jag fick igår av min testpublik på "Sagan" var intressant: Bra och relevant tema för målgruppen - men för svårt. Och lite för långt. Jag måste komprimera, skala av och inte lasta texten så full med allt möjligt "glitter" att läsaren inte vet vartåt hen skall titta.

I allmänhet är det motsatt feedback jag brukar få (från förlaget): brodera ut, låt det ta längre tid. Men det är länge sedan jag vände mig till så här unga läsare, och jag vill verkligen skriva för just den här målgruppen. Det behövs böcker för dem. Jag får ofta frågan om hur jag gör för att skriva för en viss ålders läsare, och svarar då alltid att jag inte tänker på målgruppen när jag skriver - då måste jag få skriva berättelsen som den vill bli berättad. Men nu, i omskrivningsfasen, kan jag tänka på målgruppen.

En del av mig vill "fuska" och helt enkelt ändra på huvudpersonens ålder och hävda att berättelsen vänder sig till lite äldre läsare. Men jag vet att det här temat är väldigt viktigt och relevant för den ålder som min testläsare är, och hen hängde inte riktigt med i svängarna. Så jag skall nog skriva om.

Men idag återgår jag till Maresi. Hon skall bli färdig först, innan jag tar mig an "Sagan".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar