2013-08-09

Förlorad förlovad fest

Jag har trivts utmärkt här i Österbotten (eller "Nösterbotten" som sonen säger. Men han säger Nedervetil med exakt rätt betoning, korta e:n). Men just ikväll önskar jag att det fanns en transporter som kunde beama mig till Helsingfors med blixtens hastighet. Så att jag kunde gå på Kajs och Nikos förlovningsfest.

Jag får sända er mina varmaste lyckönskningar från Pampas istället. De når nog er ändå. Må all tänkbar glädje och fröjd kanta er gemensamma väg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar