2012-08-29

Hur Anaché blev till, del 4

När jag började skriva i januari 2009 förde jag långa diskussioner med mig själv i ett dokument som heter "Vad skall hända med Anaché?". Jag ställde frågor som ibland fick svar, ibland förblev öppna. Jag bollade med olika idéer och möjligheter och diskuterade fram och tillbaka. Jag visste alltså att Anaché kom från en nomadkultur och att hon levde i samma värld som Arra, men i ett land som gränsar till Lavora och där nomadfolket akkade lever med sina hästar och får*. Jag visste också att berättelsen tidsmässigt utspelar sig senare än Arra. Det här dokumentet är nu 22 sidor långt, och är egentligen den enda planering jag gjorde. Där har det också kommit med lite utrop och kommentarer under arbetets gång, som den 9.4. då jag skrivit "Åh håh, nu får jag klippa bort hela scenjäveln då… Suck."

Jag samlade på namn. Jag gjorde listor. I mars sammanställde jag min handling, så långt jag hade utarbetat den. När jag nu ser på den är jag förvånad över hur långt stommen faktiskt var klar redan då. Nästan alla detaljer ändrades, och akkades speciella ord för olika saker fanns inte ännu, men huvuddragen var väldigt klara. Jag visste vad som skulle hända, men inte så mycket om hur det skulle ske.
Och jag visste inte hur det skulle sluta.

Medan jag skrev påbörjade jag andra dokument. Jag har ett dokument med myter, ett med namn, ett med växter och djur, ett med språk och ord. Ett dokument heter "Om akkade" och i det har jag planerat akkadefolket; allt från traditioner, klädedräkt, geografi, utseende, tro, hushållning, handel och så vidare.

En del av planeringen gjorde jag innan jag satte igång att skriva på allvar, resten växte fram under skrivandets gång.

De sista anteckningarna i "Vad skall hända med Anaché" är från oktober 2009. Då har jag planerat ganska långt, men det stora klimaxet i slutet och sedan hur hela berättelsen slutar finns inte med. Dem visste jag då ingenting om. De växte fram först då jag nådde dem i skrivprocessen, eftersom allt som hänt fram tills då var avgörande för vad som skulle ske.

Mitt problem är alltid att jag för anteckningar på nittiotvå olika ställen: i olika dokument på datorn, i mina anteckningsböcker (och eftersom idésamlandet sker under flera år kan det vara frågan om 2-3 olika) och i min Journal of a Novel. Sen har jag ett jäkla schå att hålla reda på dem alla, och komma ihåg vad det var jag tänkt ut, och var jag riktigt antecknat det. Men det här var nu i alla fall någon sosrts inblick i min råddiga process.

Frågor?


*Ni som läst Arra kanske kommer ihåg att ullen till Lagoras berömda vävar kommer från akkadefolket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar